Category: Erotický Ostrava

leden Ибstka za hodinovou masбѕ i s buzenнm zaинnб na ибstce 5 jenщ (pшes 1 korun). A o sluѕbu je zбjem. Шetмzec loni v lйtм otevшel иtvrtou. V Иeskй republice ѕije okolo dvou milionщ kuшбkщ. Podle poslednнch dat Иeskйho statistickйho ъшadu v roce utratili иe№tн kuшбci za tabбk celkem 94 miliard. 3. иerven Nбvrh zбkona o zбkazu kouшenн v restauracнch dnes schvбlila vlбda a majitelй restauracн na jejн adresu kritikou rozhodnм ne№etшн. Obбvajн se, ѕe 6 pшнbмhщ z иeskэch hospod: Zбkaz kouшenн zabije na№e podnikбnн! Na tuhle „masбѕ z pekla“ nikdy nezapomene! . protikuшбckэ zбkonrestauracekouшenн. ъnor programy na podporu odvykбnн kouшenн; programy na podporu lйиby zбvislostн; slevy v Kvalitnн dotovanй stravovбnн (obмd za 31 Kи) posilovna, tмlocviиna, kadeшnictvн, masбѕe, sauna, plaveckэ bazйn, prodejny potravin. ъnor Poslednн dнl na№eho osmidнlnйho seriбlu иlбnkщ od vэѕivovй poradkynм Zuzany ©afбшovй, v kterйm vбm pomбhбme pшestat kouшit. Je№tм do 4. srpen ©йfkuchaш restaurace Rest Marek Kotleba pшipravil rychlй, chutnй a jednoduchй kalamбry s pita chlebem a rukolou.